ขนมมงคล 9 อย่าง

ประกอบด้วย

จ่ามงกุฏ     หมายถึง หัวหน้าผู้เป็นใหญ่
ทองเอก         "        หมายถึงชีวิตที่เป็นหนึ่งตลอดกาล

เสนห์จันทร์     "    ที่หมายถึงความมีเสน่ห์ดุจดั่งดวงจันทร์วันเพ็ญ

ฝอยทอง        "    คู่บ่าวสาวจะได้รักกันยืนยาวและครองคู่อยู่ด้วยกันตลอดไป

ทองหยิบ        "    จะมีเงินทองใช้อย่างล้นเหลือไม่รู้จักหมดสิ้น

เม็ดขนุน        "    จะมีคนคอยสนับสนุน  ค้ำจุน  ช่วยเหลือไม่มีวันตกต่ำ
ทองหยอด      "    จะมีเงินทองใช้อย่างล้นเหลือไม่รู้จักหมดสิ้น

ขนมชั้นดอกกุหลาบ หมายถึง หมายถึงความเจริญเป็นชั้นที่สูงขึ้น ๆ

ข้าวเหนียวแก้ว          "         ที่สื่อถึงแก้วอันประเสริฐ